Thomas More vs. Washington & Jefferson (Photos by Tim Sofranko)